Kısaca Katılım Bankacılığı Nedir?


Sürekli bir şekilde duyduğumuz ama tam olarak içeriğini bilmediğimiz bir konu ama bu yazıyı okuduktan sonra hep birlikte fikir sahibi olacağız.

Katılım Bankacılığı şu sıralar Türkiye‘de hızla büyüme gösteren bir alan.

Türkiye‘de  toplam 5 tane katılım bankası bulunmaktadır. Bunlar:

  • Albarakatürk Katılım Bankası A.Ş
  • Kuveyttürk Katılım Bankası A.Ş
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş

Bu bankalar toplam 1028 şubeyle hizmet vermektedirler.

Bu sistemin kalbini oluşturan nokta ise yeri geldiğinde hem kazanca; hem de zarara ortak oluşunuzdur. Tasarruf sahipleri tarafından  biriktirilen paraların bir havuz oluşturularak ortak bir havuzda toplanır ve çeşitli projelerde kullanılmak üzere  havuzda tutulur bunlar çeşitli ticari ve sınai faaliyetlerde kullanılmak üzere olan projeler olabilir.

Katılım bankalarının çeşitli fon toplama yöntemleri vardır bunlara gelecek olursak; Özel cari hesaplar, Katılma hesapları. Bu süreç sonucunda kar elde edilmişse elde edilen kar vade sonunda ortaklara dağıtılır. Özel cari hesapların bazı özellikleriyse vadesizdir, getiri  ödenmez.

Katılma hesaplarındaysa mevzu şu şekilde işlemekte; tasarrufların banka tarafından kullandırılması sonucunda elde edilen kar, müşteri ve banka arasında belirlenen oranlarca yapılır, yatırılan fonların işletilmesi sonucunda ortaya çıkan  kar veya zarar paylaştırılır ki bu sistemin ana felsefesidir. Bunun yanı sıra ana para garantisi de verilmez.

Katılım bankalarının finansman sağlama yöntemleri ise 2 şekilde yürütülmektedir. Bunlar;  kurumsal finansman ve bireysel finansman desteğidir.

Bu kısmı biraz daha açacak olursak fon kullanmak isteyen kurumsal firmanın ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması noktası finansman desteği sonucunda bankanın karı da eklenerek son tutar üzerinden bankaya borçlanmış  olur.

Bireysel finansman desteğiyse biraz daha farklılaşan bir sistemdir.

Bireysel finansman desteğiyse biraz daha küçük çaplı olarak tüketicilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yöneliktir. Verilen finansman desteği sonucunda bankanın karı da eklenerek tüketici vadeli olarak borçlanmış olur.

Yorum Yap. Sesini Herkese Duyur!