2016 Yılında Bankacılık Sektöründe Neler Oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüyle yakından ilgilenen kişilerin merakla beklediği 2016 yılı son çeyrek raporunu açıkladı. Raporda dikkat çekici veriler yer alıyor.

Türk Bankacılık Sektöründe Aralık ayı (Son çeyrek) verilerine göre;

  • 34 adet Mevduat,
  • 13 adet Kalkınma Yatırım ve
  • 5 adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet göstermektedir.

Aralık 2016 dönemi itibarıyla şube sayısı 11.747 adet ve personel sayısı 210.910 kişidir. Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Eylül 2016) şube sayısı 179 adet, personel sayısı 764 kişi azalma göstermiştir. Bu veriler ışığında bakıldığında dijital bankacılık ve mobilleşme hem personel hem de şube sayısında azalmaya sebep olsa da dijitalleşme ve mobilleşme bankaların hitap ettiği müşterilerine ulaşma kolaylığını artırmıştır.

Türk Bankacılık Sektörünün Seçilmiş Bilanço Kalemleri aktif büyüklüğü Aralık 2016 döneminde bir önceki çeyreğe göre %7,8 artarak 2.731 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Aralık 2016 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre;

-Gayri nakdi krediler %11,1

-Türev finansal varlıklar ise %14,6 artmıştır.

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıklarının toplam varlıklara oranı %40, yabancı para yükümlülüklerinin toplam yükümlülüklere oranı %46 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %63, menkul kıymetlerin payı %13 ve zorunlu karşılıkların payı %7 olarak açıklanmıştır.

Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %18 ve repodan sağlanan fonların payı %5 olarak gerçekleşmiştir.

Öz kaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11’dir.

Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 195 milyar TL ve faiz gideri 103 milyar TL olarak gerçekleşmiştir ve Aralık 2016 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 38 milyar TL olarak açıklanmıştır.

Aralık 2016 dönemi net kârı, 2015 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında sırasıyla kamu %26, yerli özel %56, yabancı %57 artmıştır.

Bankacılık sektörünün öz kaynak karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yabancı ve yerli özel banka gruplarında artmış, Aralık 2016 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir.

Aralık 2016 döneminde, toplam kredi tutarı 1734 milyar TL olup, söz konusu tutarın 1.131 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 603 milyar TL’si yabancı para kredilerden oluşmuştur.

Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %52, KOBİ kredilerinin payı %24 ve tüketici kredileri (kredi kartları dâhil ) %24’lük payı oluşturmuştur.

Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı %8,12; toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,02; elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi %6,98; tarım %4,04’lük payı oluşturmaktadır.

Veriler Milyar TL cinsinden olup aksi belirtilmedikçe bu birim kullanılmıştır.

PAYLAŞ
Recep Aktay
Recep Aktay az konuşan, uslu bir çocuktu. Denizli’de doğdu ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuyor, ailesi Denizlilidir. Toptancılık, çiftçilik, denetçilik ve kurumsal firmada satış stajı işleriyle uğraşmıştır. Ergenlik döneminde piyeste yaptığı horoz taklitiyle ilkolkul yıllarında taninan bir birey olmayı başarmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here