Ekip Olmak

“Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.” der Henry Ford.  Ford, başarının temeline birlikte çalışmayı koymuştur. Peki, birlikte çalışmak, beraber hareket etmek, bir hedefe odaklanan bir grup olmak yani ekip olmanın ne demek olduğunu biliyor muyuz? Yoksa birden fazla kişinin bir araya geldiği her gruba ekip mi diyoruz? Eğer bu hataya düşüyorsak, her çalışma grubuna ekip diyorsak Henry Ford’un birlikte çalışmak başarıdır dediğini anlamış değilizdir.

Ben de bu yazımda ekip olmanın ne demek olduğunu, ne gibi özelliklerinin olduğunu, ekip olmanın sıradan bir çalışma grubundan nasıl ayrıldığını anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım…

İsterseniz gelin öncelikle günlük hayatta gerçek anlamından ve potansiyelinden bir haber olunup, gelişi güzel bir şekilde kullanılan ekip kavramının ne olduğunu kısa ve anlaşılır şekilde tanımlayalım.

Ekip; şekillenmesine içerisindeki ortak bir amacı olan insanlarının yardımcı olduğu, bu ortak amaçtan hareketle belirli performans hedefleri koyan, bu hedeflere ulaşabilmek için birbirini tamamlayan becerilerin bir arada olduğu, işin nasıl yapılacağına dair güçlü bir katılım gösterilen, hem bireysel hem de ortak yükümlük ile hareket eden dinamik bir insan birlikteliğidir.  Bu tanımdan hareketle ekip olmanın özelliklerini madde madde değerlendirerek devam edelim.

  1. Paylaşılan Liderlik Rolleri

Ekip olmayı başarabilmiş grupların en belirgin özelliklerinden biri, grup içerisinde paylaşılan liderlik anlayışının bulunmasıdır. Ekip olmayı başaramamış gruplarda bu durum tam tersi şekildedir. Güçlü ve herkesin ona odaklandığı tek bir lider bulunur. Paylaşılan liderlik anlayışı her geçen gün kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir. Bilginin ve yetkinliklerin giderek genişlediği bu zamanlarda, ekiplerde tek bir liderin tüm bilgi ve yeteneklere hakim olması söz konusu değildir. Bundan dolayı başarılı liderler ekiplerinde paylaşılan liderlik anlayışını kullanarak, ekibi içerisindeki insanların bilgi ve yetkinliklerine göre sorumluluk alması gerektiğini hissettirerek o yetkinliğin lideri konumuna getirir.  Günümüzde büyük ve başarılı şirketlere baktığımızda yönetim ekiplerinden en küçük ekiplere kadar paylaşılan liderlik anlayışı uygulandığını gözlemleyebiliriz.

  • Bireysel ve Ortak Yükümlülükler

Ekip olmayı başaramamış çalışma gruplarına dikkatli bir şekilde baktığımızda grupta ortak bir yükümlülüğün olmadığını, herkesin kendi bireysel yükümlülüklerinin bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Fakat ekip olmayı başarmış bir çalışma grubunda bu durum daha farklıdır. Elbette ekip içerisinde de her kişinin bireysel yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülük o kişiye ekibinin ortak yükümlüğünden kendisine düşen paydır ve bu pay o kişinin yetkinlik ve bilgi sahibi olduğu alandır. Tüm bireysel yükümlülükler günün sonunda ekibin ortak yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bulunur. Fakat ekip olamamış bir grupta ise kişisel yükümlülükler ve bireysel performanslar söz konusudur. Buradan hareketle ekip olmayı başaramamış bir gruptaki toplam performans grubun içindeki kişilerin bireysel performanslarının toplamına eşittir. Fakat ekipte ise durum daha farklıdır. Ekip içerisindeki bireysel performansların toplamı ekibin toplam performansından daha küçüktür. Bir başka şekilde ifade edersek; bir ekip onu oluşturan parçaların toplamından daha fazladır.

  • Ortak Amaç/Hedef

Bir ekibin özü ortak bağlılıktır.  Bu ortak bağlılık oluştuğu zaman kollektif performansın çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir ekibin özünü oluşturan ortak bağlılığı ise o ekibin inandığı ortak bir amaçtır. Ekibin tüm üyelerinin inandığı bu ortak amaç tüm ekibin odaklandığı ve ulaşmak için gerek bireysel gerek ortak yükümlülüklerini yeri getirdiği ortak motivasyon kaynağıdır. Amaç kimi zaman ekip tarafından belirlenebildiği gibi, bir işletme üzerinden düşünürsek üst yönetiminizden ve direktörden ekibe verilen bir hedef de olabilir. Amacın dışardan belirlenmiş olması ise ekibin ruhunu bozmaz fakat ekip ortak bir karar ile bu hedefin çok daha üzerine çıkabilmeyi hedefleyebilir. Fakat aynı zamanda belirlenen hedefin rasyonellikten uzak olduğunu fark edip ekip olarak durumu raporlayıp rasyonel hedefi belirleyip ortaya da koyabilir.

  • Kollektif İş Ürünleri

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ekip olmaya başarabilmiş grupların ortak bir amaç ve hedefleri vardır. Bu ortak amaca ulaşılabilmesi için bireysel ve ortak yükümlülükler yerine getirilir. Tüm bunların yapılmasının hem sebebi hem de sonucu ise günün sonunda ortaya çıkan kollektif iş ürünleridir. Kollektif iş ürünleri, ekip içerisinde her bireyin kendi yetkinlik ve bilgi sahibi olduğu alan ile alakalı katkı sağladığı, fakat sonucunda ortak bir yükümlülüğün karşılığı olarak meydana gelmiş bir sonuçtur. Ekibin performansının değerlendirilmesi ve ölçülmesi ise ortaya çıkan bu ürün üzerinden gerçekleşmektedir. Fakat ekip olmayı başaramamış gruplarda ise bu durum tam tersidir. Bu gruplarda kollektif bir ürün ortaya koyulamaz ve ortak bir performans değerlendirmesinden bahsedemeyiz.

  • Özgür Düşünme, Tartışma ve Sorun Çözme

Ekip olmayı başarmış gruplara baktığımız zaman meydana gelen kollektif iş, ürünün ötesinde birçok özgür düşüncenin sunulması ve bu düşüncelerin açık bir şekilde tartışılması sonucu meydana gelmiştir. Aynı zamanda bu kollektif iş ürününün veya başka bir ifade ile ortak amaç meydana gelene kadar ise yaşanmış olan sorunların yine özgür düşüncelerini açık bir tartışma gerçekleştirmesi ile çözüme kavuşturulmuştur. Bundan dolayı bir ekibin ortak bir amaca ulaşabilmesi için ekip içerisindeki herkesin kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebileceği bir ortamın oluşturulması ve bu düşüncelerin açık ve profesyonel bir şekilde tartışılması ve verilen karar ile yaşanılan sorunun çözümü kavuşturulması gerekir. Aksi taktirde grup içerisindeki kişiler düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edemezlerse veya ifade ettikleri zaman açık ve adil bir tartışma ortamı oluşmazsa sorunun çözümünün imkanı yoktur. Yani ortak bir amaç yerine getirilemeyecek ve uzaktan ekip olarak dursanız da ekip olduğunuzdan bahsedemeyeceğiz.

Henry Ford’un sözü ile başlayın ekip olmanın ne demek olduğunu anlatmaya çalıştım. Ekip gibi görünen grupların aslında ekip olmadığını ekip olabilmenin gerekli şartları olduğu ve her bir araya gelmiş insan topluluğuna ekip denilmemesi gerektiğini anlatmaya başladım. Henry Ford ile başladığımı yazımı Helen Keller’in sözü ile nokta koymak istiyorum. “Yalnız çok az şey yapabiliriz; birlikte çok şey.”

PAYLAŞ
ismailunal
İnsan kaynakları , yönetim ve organizasyon alanlarına ilgi duymakla beraber iktisat tarihi , politik iktisat ve finans alanlarında kendimi geliştirmek için birçok çalışma gerçekleştiriyorum. Amfiweb aracılığıyla da ilgi duyduğum alanlarda yazı yazma imkanı buluyorum. Ayrıca Amfiweb de bulunan farklı konulardaki yazıları takip ederek birçok konuda bilgi sahibi olma imkanı elde ediyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here