Girişimciliğin Başarıya Açılan Kapısı; Yıldız Teknopark


Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark, iş dünyasındaki Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek isteyen girişimci ve akademisyenleri, yatırımcılar ile bir araya getiriyor. Kurulduğu günden bu yana birçok yenilikçi iş fikrini de bir araya getiren Yıldız Teknopark, Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Kuluçka’yı girişimcilerin hizmetine sunarak, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, teknoparkların ülkemizdeki ar-ge ekosistemindeki önemli rolünü anlatıyor:

Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre kurulan ve inovatif girişimleri buluşturan teknoloji merkezleri olan teknoparklar, hem girişimcilere, hem üniversitelere, hem de ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan ötürü, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmadaki lokomotifi haline geldiler.

Teknoparklar özellikle yeni kurulma aşamasında olan şirketlere, fiziksel bir mekan sağlamaktan çok daha fazlasını sunuyorlar. Bu anlamda Türkiye’nin en kapsamlı ve büyük kuluçkası olan Yıldız Kuluçka henüz kurulma aşamasında olan veya gelişmekte olan şirketlerin, yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamı sağlayarak, hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor.

Kendini sürekli yenileyen, sorgulayan, araştıran, üreten, yaratıcı girişimciler, inovatif iş fikirleri geliştiren ve bunu ticarileştirebilecek zeka ve özveriye sahip gençlerden oluşuyor. Bu fikirlerini bir projeye dönüştürebilmek için belli başlı ihtiyaçları var; bir ofis, üretim atölyeleri, danışmanlar bunlardan sadece bir kaçı. Girişimcilerin daha hızlı hareket etmek adına ihtiyaç duydukları tüm bu bilgilere, konunun uzmanlarına, sektördeki diğer önemli firmalara ve kaynaklara doğrudan ulaşabilecekleri, tüm bu kaynakların aynı çatı altında olabileceği bir yapıya ihtiyaçları var. Teknoparklar da bu ihtiyaçlara cevap vermek için varlar.

İşte tam da bu ihtiyaçtan yola çıkarak şunu diyebilirim ki, Yıldız Kuluçka bir girişimcinin ihtiyaç duyabileceği pek çok şeyi sunan ve başarıya ulaşmasında hızlandırıcı rolü görecek en kapsamlı adres. Burada,girişimcilere ücretsiz çalışma alanları, eğitim, hızlandırma ve mentörlük programları, şirketleşme desteği, temel makine ve teçhizatların bulunduğu Prototip Atölyesi,süper bilgisayar, YTÜ merkez laboratuvarını kullanma hakkı gibi çok değerli imkanlar sunuluyor. Sunulan tüm bu imkanlar sayesindegeliştiren girişimler için, yatırım kapıları daha kısa bir sürede açılabiliyor ve Türkiye’de bir ekonomik değer olarak büyüme fırsatını yakalamış oluyor.

Yıldız Teknopark, toplam 11 binada 125 bin m2’lik alanda hizmet vererek Türkiye’nin en kapsamlı ve büyüğü olma özelliğini taşıyor. Ar-Ge ofislerinde 380’den fazla firmada 7 binden fazla ar-ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapıyor. Bunlardan 100’ü kuluçkada yer alıyor. Aralarında Ulusal ve uluslararası hibe desteklerden faydalanan NASA tarafından da kullanılacak olan “Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri” ile çığır açan HTMSS yüksek teknoloji firması, “Genetik işletim sistemi ve DNA kodlama dili”geliştiren Türkiye’nin ilk gen ve hücre mühendisliği GEEN Biyoteknoloi, “Üç boyutlu yazıcı” projesine sahip Katı Hal gibi gurur verici birçok kuluçka firması bulunuyor. Bu yıl 4 girişim yüksek değerlemeler ile yatırım aldı, yakın zamanda da 1 girişim daha yatırım alıyor olacak.

Yıldız Teknopark’ın asıl hedefi; bu çatı altında toplanan büyük şirketlerin, startupların, kuluçka ve ön kuluçkaların faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmesini sağlayacak alt yapı desteği sağlamak. Ayrıca teknolojik girişim hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm diğer girişimcilerin Türkiye’de ve tüm dünyada çığır açacak yeni projelerine bu ekosistemde yer vermek.

Yıldız Teknopark hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin ar-ge faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgesi açma faaliyetlerine başlamış ve 2003 yılında Yıldız Teknopark’ı kurmuştur. Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir işbirliği merkezi olma vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir. 2003 yılından bu yana sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden Teknopark, kurulduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünün yanı sıra 2014 yılı sonunda faaliyete geçen İkitelli yerleşkesi ile de hizmet veriyor. Toplam 11 binada 125 bin metrekarelik ar-ge ofis alanında 380’den fazla firmaya ve 7 binden fazla ar-ge personeline ev sahipliği yapmakta. Yıldız Teknopark bünyesinde yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, ,inşaat, gıda gibi birçok sektörde ar-ge çalışmalarını yürüten firmaları bir arada bulunduran dev bir ekosistem.

http://www.yildizteknopark.com.tr/

https://www.facebook.com/yildizteknopark/

https://www.instagram.com/ytuyildizteknopark/

PAYLAŞ
Amfiweb, Türkiye kampüslerinin sesi ve mecrası olmak için kurulmuş üniversite ve kariyer odaklı web sitesidir.