Güle Güle B2B, Hoş Geldin B4B

İşletmeleri Geleneksel İşletme ve E-işletme olarak iki yönden ele alacak olursak,geleneksel işletmeler dört ana unsurdan oluşmakta, Üretim-İşlemler,Satış-Pazarlama,Finans-Muhasebe,İnsan Kaynakları-Personel.E-işletme de ise, bu temel fonksiyonlar bulunmakta fakat gelenekselden farklılaştıran şeyler bu fonksiyonlar arasındaki bilgi alışverişinin ve bilgi kaynaklarının farklılaşması ve bundan doğan farklı sistemlerin işletmede kullanılmasıdır.Geleneksel işletmeler dikey bir organizasyon yapısı,ürün odaklı üretim,kitlesel beğeni,bürokrasi ve klasik iş modellerini kapsamaktaydı.E-işletmelere bakacak olursak,müşteri odaklı,yatay bir organizasyon yapısı,bireysel beğeni,hızlı iletişim ve e-iş modelleri bulunmakta.

Teknoloji ve sanal ortamların gelişimi hız kesmeden artarken,teknolojiye ayak uyduramayan,geleneksel işletme anlayışından vazgeç(e)meyen işletmeler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.Bu teknoloji çağını yakalayan işletmeler ise geleneksel işletme anlayışından e-işletme,e-ticaret,e-iş anlayışına geçtiler ya da geçmeye çalıştılar diyelim.

Peki B2B bu tablonun neresinde?

Öncelikle B2B’yi tanımlayalım.

B2B (BtoB) yani İngilizce açılımı Business to Business olan ve şirketler arasında gerçekleştirilen e-ticaret olarak karşımıza çıkar.

İlk olarak karşımıza Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) Hukuk Çalışma Grubu’nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporunda elektronik ticaret; “bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında internet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında  yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.” şeklinde tanımlanmıştır. B2B iş modelinde satıcı ve alıcı firmalar aynı platform üzerinde buluşurlar.B2B platformları sektöre özel kategori ile olabileceği gibi tüm sektörleri de içerebilmektedir.

Peki B2B’nin işletmeye faydaları neler?

  • Müşteri tatmininde artış ve daha fazla müşteri desteği
  • Yeni ürün ve hizmetimizi pazara daha hızlı sunma imkanı
  • Kaliteli bir servis
  • Daha az işletim maliyeti
  • Daha az stok maliyeti
  • Daha az üretim maliyeti
  • Daha iyi alış ve satış işlemleri

Bu şirketlere örnek verecek olursak, Alibaba,Kompass,tradeturkey,Türkticaret,Kobinet,Worldbid..

b2b_to_b4b

Peki B2B neden yeterli olmadı da,ihtiyaçlar B4B’yi doğurdu?

B4B, Business for Business anlamına geliyor.Asıl anlamı artık sadece başka bir firmaya ürün veya hizmet satmak değil,müşterilerine değer katma,fayda sağlama,fırsat yaratma amaçlı oluşan dijital platformlardır.

B2B modelinde  karşı karşıya olan  firmalar birbirine daha fazla ürün ve hizmet satma peşinde idi.Eksik olan bir şey vardı ki o da firmaların satıştan sonra bir sonuca varamaması,müşterileri hakkında yeterli bilgiye sahip olamamalarıydı.B2B modelinin aksine sadece daha çok ürün satmak yerine B4B  modelinde amaç kurumsal müşteriler  ile birlikte çalışarak onların ihtiyaçlarını iyi anlayarak daha iyi bir sonuca varmak ve ilişkinin sadece satış konumundan çıkarak karşılıklı fayda sağlamaya varmasıdır.

Türkiye’de Hepsiburada, sadece kendisinin satış yaparak gerçekleştirdiği e-ticaret platformunu evrimleştirerek bir perakende ticaret platformu haline getirdi. Pek çok farklı alanda satış yapan şirket artık Hepsiburada platformu altında ticaret yapıyor. Bir e-ticaret şirketi dönüşerek e-ticaret platformu haline geldi. Bu platformda iş yapan şirketlerin çıktılarına katkı sağlıyor ve onlar için bir değer yaratıyor.Müşterilerinin tüm isteklerine tek başına cevap veremeyeceğine karar verip alt yapısına 2015’te başlayıp yürürlüğe 2016 başlarında başlanılan ‘Pazaryeri’ fikri ile 2 binin üzerinde mağazası oluştu.

B4B modelinin altında “Müşterilerimin başarısı için nasıl var olabilirim?” sorusu yatıyor.Müşteriler ise çalışacağım firma bana değer katabilecek mi? sorusuna cevap veren firma ile çalışmak istiyor.Her alanda önemli olan empati B4B iş modelinde de en önemli faktör,kendini ve müşterisini eş zamanlı düşünen firmalar burada söz konusu.B4B iş modeli ile bu gelişime süreklilik katan şirketlerin hayatta kalacağını söylemek zor değil.

Hepsiburada ‘nın hem Türkiye’nin hem de bölgenin e-ticaret devi olduğunu göz önüne alıp tekrar bahsedecek olursam , Doğan Online ve Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ,Perakende Günleri’16  da hem ana sponsorlar arasında yer alıp hemde ‘Yıkıcı Değil Dönüştüren Platformlar ‘ sunumu ile aramızda idi. Perakende Günleri’nden  Sn. Boyner’in sözlerine kulak verecek olursak “Hepsiburada’yı perakendenin kaldıracı, bir tamamlayıcısı olarak görüyoruz.Dünyada artarak gözlemlediğimiz ,sektörü yıpratan iş modelleri yerine ,sektörle ortak çalışan ,dönüşümü yönetmeye destek veren online platform modelimizle fark yaratan bir yaklaşım sunuyoruz.Markalar bizi sadece bir online satış kanalı olarak değil aynı zamanda müşterileri ile etkin iletişim sağlayabilecekleri, dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirebilecekleri bir kanal olarak görebilirler. Platformumuzu müşterilerin ve markaların hayatını kolaylaştıran bir oyuncu ve sektör için değer yaratan fırsat alanı olarak konumlandırdık.”

Özet olarak; yeni nesil iş modelinde şirketler artık şirketler ve tüketiciler için var. Müşterisi ile empati kurabilen ve ona değer/fayda sağlayan şirketler öne çıkıyor.

Yani, B2B ‘ye byby, B4B’ye welcome !

 

Kaynakça:

http://hbrturkiye.com/blog/siz-hala-b4b-lestiremediklerimizden-misiniz

http://ab.org.tr/ab08/kitap/Bildiriler/Cagil_Ergun_AB08.pdf

https://tr.wikipedia.org/wiki/B2B

https://www.eticaret.com/e-ticaret-sozlugu/b2b-business-to-business-nedir/

http://www.haberler.com/hanzade-dogan-boyner-perakende-gunleri-nde-dijital-8989389-haberi/

http://www.hepsiburada.com/staticPage/11307

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here