Öğrenen Organizasyonların Özellikleri

Öğrenmek, hayatımızın her döneminde karşımıza çıkan bir kavram.  Doğduğumuz andan itibaren başlayan bu öğrenme süreci , ilerleyen yıllarda  karşımıza daha kapsamlı olarak çıkıyor .  Peki nedir öğrenme ; Öğrenme, bilinmeyenin ve kavranamayanın bilinip kavranılması şeklinde açıklanabilecek bir süreçtir. Bir organizasyon için öğrenme, daha iyi bir rekabet için var olan  birkaç üstünlükten biridir. Öğrenme yoluyla organizasyonlar sahip oldukları değerleri koruyup geliştirirler. Günümüzde her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. İşletmelerde bu değişim ve gelişimin farkındalar .  Yeterliliklerini koruyabilmeleri günümüz koşullarında oldukça önemli  . Aksi halde pazar dışı kalabilirler yada küçülme gösterebilirler.

 Öğrenme süreci kendi içerisinde dört eylemi içerir: Düşünmek, iletişim kurmak, sorgulamak ve iş birliği yapmak. 1990’ların başına damgasını vuran yönetim yaklaşımlarının başında Peter Senge tarafından geliştirilen öğrenen organizasyon yaklaşımı gelmektedir.Öğrenen   organizasyonların temelinde de bu dört temel eylem yatmaktadır.

 Pazar unsurlarının sürekli değiştiği, yeni teknolojilerin çok kısa aralıklarla ortaya çıktığı, ürünlerin çok kısa sürelerle demode hale geldiği, rakiplerin hızla çoğaldığı bir ortamda, bir işletmenin başarılı olabilmesi yeni bilgiyi yaratıp tüm organizasyona yayması, kısa sürede bunu uygulayıp yeni ürünler geliştirmesi ile mümkündür. Bu nedenle organizasyonlar bilgi üreten birimler olarak görülmelidir.  

 Öğrenen organizasyonun ana felsefesi, sürekli gelişim ve öğrenmeye bağlılık anlayışına dayanır. Değişen çevre şartlarına uyumda organizasyonun öğrenme yeteneğini canlı ve başarılı tutması çok önemlidir. Bununla  birlikte birçok organizasyon öğrenmeyi teşvik edici ve cesaretlendirici bir yapıda değildir. Öğrenme sürecini yaymak, onu kişi ve takım çalışmalarına entegre etmek öğrenen organizasyon olabilmek için gereklidir.

Öğrenen organizasyon kavramı, bir işletmenin sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, bunu değişen çevre koşullarına uymakta kullanması, personelini geliştirici bir sistem yaratması ve böylece değişen, gelişen, kendini yenileyen dinamik bir organizasyon olmasını ifade etmektedir. Öğrenen organizasyonların öğrenme yeteneğine sahip olması gerekir. Öğrenme yeteneği, örgüt içindeki yöneticilerin çalışanları etkileyerek yeni fikirlerin üretilmesini ve üretilen fikirlerin uygulanma kapasitesini ifade eder. Bu ifade üç ana unsur içermektedir

  • İlk olarak, yöneticilerin çalışanlarını etkileyerek fikir üretmelerini sağlaması gerekliliğidir.
  • İkincisi, yöneticilerin fikirleri örgüt içine yayabilme yeteneğidir. Fikirler paylaşılmadıkça öğrenmenin gerçekleşmesi beklenemez.
  • Üçüncüsü, üretilen ve örgüt içine yayılan fikirler bir etkiye sahip ise öğrenme yeteneğini ifade eder .

 Öğrenen organizasyonlarda ,öğrenme faaliyeti organizasyonun tümüne yayılmıştır. Hızlı değişimlerin ve yeniliklerin yaşandığı günümüz koşullarında sadece üst yönetimin öğrenmesi yeterli değildir . Organizasyon içinde faaliyet gösteren herkesin sürekli öğreniyor olması ve kendi konularıyla ilgili yenilikleri izlemesi, öğrenmesi ve bunları uygulaması gerekmektedir .

  Özet olarak gelişim gösteren hayat şartlarıyla bağlantı olarak , her türlü organizasyonun var olabilmesi ve piyasada iyi bir konumda yer alabilmesi için öğrenen bir organizasyon olması şarttır. İlk olarak bireysel öğrenme , ardından takımsal öğrenme süreci ve son olarak da organizasyonun tümüne yayılan öğrenme süreçleri tamamlandıktan sonra organizasyon hedeflediği başarıya yaklaşmış demektir . Öğrenen bir organizasyon olabilmek için hedeflerimiz:

  • Sürekli gelişimde olmak
  • Organizasyonel çapta öğrenmeyi ilke edinmek.
  • İşle paralel giden sürekli öğrenmeyi benimsemek.
  • Yenilik ve yaratıcılığa odaklanmak.
  • Başarı için bilgi kaynaklarına ulaşma bilincine sahip olmak
  • Bireysel ve grupsal öğrenmeyi sürekli teşvik etmek.

                                                                                                        

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here