Pazarlamayla Onları Gençken Avlayın

Pazarlama, insanlarda satın alma isteği uyandırarak satın alma eyleminin gerçekleşmesi ve sürekliliğini amaçlar. Pazarlamada duyguları kullanmanın doğru yolu, duygusal motivasyon kaynaklarını tüm gücüyle kullanmaktan geçer. Ürünün sağlayacağı faydayı göstermek ve reklamını yapmak duygusal isteğin karşılanabileceğini ispat eder. Ürüne kimlerin yöneleceği müşteriye değil ürünün pazarlanışına bağlıdır. Ürün pazarlaması üzerinde duracağımız bu vakamızda Y kuşağının hedef kitle olduğunu varsayarak adım adım tüketicinin müşteri kimliği kazanmasını inceleyeceğiz. Birçok büyük firmanın ürün portföyünün süreklilik taşımasını hedeflediğini ve bu sebeple ürünün alışkanlık haline gelmesini amaçladığını öne sürebiliriz. Bu varsayımdan yola çıkarak bu firmaların neden birçok ekonomik krizden en az etki ile kriz dönemini atlatabildiğini de görebileceğiz.

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisinde sosyal konum ihtiyacı her ne kadar son sırada olsa da bir arada yaşamak zorunda olan insanlar için sosyal statü psikolojik açıdan çok fazla önem arz eder. Gelişen teknoloji ve doğan yeni ihtiyaçların temin edilmesini hedefleyen firmalar son gelişmelerin belirleyici konumundalar. Yeniliklere öncülük eden firmalar revaçta iken ömrü biten markalar tarihe karışmaktadır. Bununla birlikte birçok firmanın zaman şartlarına uyum sağlayamadıkları gerekçesiyle kapanmanın eşiğine geldiklerini bazı firmaların ise bunun aksine üretimlerini durdursalar bile isimlerini yaşatmaya devam ettiklerini söylemek mümkündür. Bu gibi firmaların en büyük yatırımları ürünlerine değil; müşterilerinedir.

Günümüz tüketim çılgınlığında ekonominin ve ihtiyaçların bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi talebin ekonomik açıdan desteklenmesinin tüketim yüzdeliklerini etkilemesidir. Banka ve kredi kartı kullanımı istatistiklerini inceleyelim.

 

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2015 MART 2016 MART DEĞİŞİM
Banka Kartı – Yurtiçi 2,79 3,75 %34
Banka Kartı – Yurtiçi 0,03 0,05 %79
Kredi Kartı – Yurtiçi 38,6 43,5 %13
Kredi Kartı – Yurtdışı 0,85 1,04 %22

 

Verilen istatistiklere göre kredi kartı kullanımı ve banka kartlarının kullanım değerleri yüzdeliklerin bir yıl gibi kısa bir sürede ne denli değiştiğini göstermektedir. Yapılan araştırmalar sonucu kart kullanımlarının başta temel ihtiyaçlar olmak üzere peşinden bilgisayar ve teknolojik harcamaları görmek mümkündür. Kart kullanımlarına teşvik amaçlı Y kuşağının da teşvik edilmesi amacıyla bankalar çeşitli politikalar izlemektedir. Üniversite öğrencilerine yönelik eğitime katkı kredileri,düşük faiz oranları ve ertelemeli ödeme seçenekleri ile çok fazla tercih edilmektedir.

Benzer politikaları giyim ve gıda sektöründe de görmek mümkündür. Örneğin X giyim markasının eğitim süresi başlangıcında mağaza konseptini genç müşterilerin ilgisini çekecek bir biçimde düzenlemesi ve bunun yanı sıra indirim politikası ile elde edeceği kar yoğunluğunu derlemesi de Y kuşağının ekonomi içerisinde etkin bir role sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca spor müsabakalarında da sponsorluk yapan birçok giyim markası bulunmaktadır. Etkin bir seçicilik etkisi bulunan bu markalar, akıllarda hangi markanın hangi spor dalı ya da takım ile özdeşleştiğini  belirleyerek bilinçaltında kalıcı çağrışımlar oluştururlar. Aynı şekilde gıda sektöründe de buna rastlamak oldukça mümkündür. Sadece giyim, gıda ya da bankalar ile de sınırlandırmak mümkün değildir. Çünkü markaların hemen hemen hepsi müşterilerini tanımayı ve onlarla birlikte büyümeyi amaçlar. Bu sebeple markaları ayakta tutan yegane etken maddiyattan çok müşteri ile aralarında kurduğu manevi bağlılıktır. Belki de bugün Y kuşağı bir bireyin sahip olduğu ürün yarın onun anısı olarak kalacak fakat marka onunla yaşamaya devam edecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here