Türkiye’de Çalışanlar Gelecek Konusunda Umutlu

Caucasian businesswoman stretching at desk

Edenred’in İPSOS araştırma şirketiyle gerçekleştirdiği ve dünyanın büyük ekonomileri arasında olan 15 ülkeyi kapsayan araştırma, ülkelere göre çalışanların iş yaşamındaki memnuniyetleri hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. 14 bin çalışanın katıldığı araştırmaya büyüyen ekonomisiyle Türkiye de katıldı. Araştırma sonuçlarına göre; geleceğe duydukları güven konusunda Türk çalışanlar, geçtiğimiz yıla göre biraz daha iyimser.

Ticket Restaurant markasının kurucusu Edenred’in her yıl, çalışanlarla gerçekleştirdiği ‘Memnuniyet ve Motivasyon’ anket çalışması bu yıl, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 15 ülkeyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. İşsizlik oranındaki artışa rağmen ekonomisi büyüyen Türkiye’nin bu yıl da dahil edildiği araştırma kapsamında, Türkiye’de 18 yaş üstü 800 çalışanla görüşüldü.

Ankette yer alan “ülkenin geleceğine duyulan güven” sorusuna aralarında ABD, Almanya, Fransa, Çin gibi ülkelerin yer aldığı 15 ülke çalışanlarının % 54’ü olumlu yanıt verdi. Türkiye’deki çalışanların ise % 50’si ülkenin geleceğine güven duyduğunu belirtiyor.

2016’da Türk çalışanlar daha umutlu

İPSOS araştırma şirketiyle gerçekleştirdiği araştırma, geçtiğimiz yıla göre 2016’da Türk çalışanların geleceğe güven konusunda daha iyimser olduğunu gösteriyor. Buna göre, 2015 yılında çalışanların %66’sı ülke geleceği konusunda güvensizken; araştırmanın 2016 yılı sonuçlarına göre bu oran % 46’ya düştü. Araştırmaya göre; en çok (% 58’e varan oranla) 30 yaş altı çalışanlar ülkenin geleceği konusunda umutlu. Umutsuz olduğunu beyan edenler arasında ise en yüksek oran (% 57’lik bir oranla) 45 yaş üstü çalışanlar.

Aynı araştırma Türkiye’deki çalışanların çalıştıkları kuruma olan güvenlerinin de 2016’da azımsanmayacak oranda arttığını gösteriyor. 2015’te çalışanların % 49’u çalıştıkları kuruma güven duyarken; 2016’da bu oran %67’yi geçmiş durumda.